Een kort overzicht van de grootste plantenfamilies

Een kort overzicht van de grootste plantenfamilies

Het aantal plantensoorten in de flora van Spanje en Portugal is ongeveer 7000. Van dit aantal behoort ongeveer de helft tot slechts een dozijn families. Om het determineren te versnellen is het nuttig om eeen paar van de belangrijkste kenmerken van deze families te kennen. De andere helft van de soorten is verdeeld over ongeveer honderd families. Hieronder volgt een korte beschrijving van de twaalf grootste families. De grasfamilie (Gramineae) behoort eigenlijk tot deze groep, maar is weggelaten. Het determineren van grassoorten is meer het werk van specialisten.

Ruwbladigenfamilie

Bijna altijd kruidachtige planten. Bladeren zijn verspreid en (meestal) enkelvoudig. Stengels en bladeren zijn meestal ruw behaard. Bloemen in een enkelvoudige of dubbele schicht die in het begin strak gekruld is en geleidelijk uitrolt. Bloemen regelmatig of iets tweezijdig symmetrisch. Kelk 5. Kroonblaadjes 5, soms (deels) vergroeid. Meeldraden 5. Bovenstandig vruchtbeginsel 1 met 1 of 2 stijlen. Vrucht een vierdelige splitvrucht met vier eenzadige nootjes omgeven door de kelk. Voorbeelden van soorten Boraginaceae zijn Slangenkruid en Vergeet-mij-nietjes.

Anjerfamilie

Kruiden. De knopen op de stengels zijn gezwollen. De bladeren zijn meestal tegenoverstaand. De bloemen zijn meestal tweeslachtig. Kelk 4 of 5, soms vergroeid aan de basis, soms vergroeid tot een buis. Kroonblaadjes evenveel als kelkblaadjes, soms klein of ontbrekend. Meeldraden meestal 5 of 10 in 1 of 2 cirkels. 1 bovenstandig vruchtbeginsel met 1 tot 5 stijlen. Voorbeelden van Caryophyllaceae zijn Silene vulgaris, Blaassilene en Stellaria media, Vogelmuur.

Composietenfamilie

Wat een enkele bloem lijkt te zijn, is in feite een aantal kleine bloemetjes verpakt in een hoofdje of capitulum (meervoud: capitula), omgeven door één of meer kransen van schutblaadjes, het omwindsel. Er zijn twee soorten bloemetjes: 1. Vijf bloemblaadjes vormen samen een symmetrische buisvormige kroonbuis (buisbloem) of 2. De kroonbuis is asymmetrisch en loopt aan één kant uit in een lintvormige plaat (lintbloem). Hierdoor zijn er drie typen hoofdjes:
– met alleen buisbloemen, bijvoorbeeld Distels;
– met alleen lintbloemen, bijvoorbeeld de Paardenbloem;
– met buisbloemen (geel) in het midden en lintbloemen in een rand eromheen, zoals bij het Madeliefje. De Compositae vormen een zeer grote familie.

Kruisbloemenfamilie

Meestal kruiden. Bloemen met 4 kelkblaadjes in een kruis en 4 kroonblaadjes in een kruis, afwisselend met de kelkblaadjes. 6 meeldraden waarvan 4 lang en 2 kort. Vruchtbeginsel bovenstandig. De meestal langwerpige doosvruchten of hauwtjes openen met 2 kleppen, meestal aan de bovenkant Voorbeelden van de koolfamilie zijn Capsella bursa-pastoris, Herderstasje en Cardamine pratensis, Pinksterbloem.

Lipbloemenfamilie

De stengels zijn meestal vierkant in doorsnede. De bladeren zijn enkelvoudig en staan in kruisgewijze paren. Bloemen zijn tweezijdig symmetrisch. De bloemblaadjes zijn versmolten in een tweetallige bovenlip die vaak onverdeeld is, soms ontbreekt, en een onderlip met 3 lobben. Kelktanden 5-10, vaak gerangschikt in 2 lippen. Meeldraden 4. Vruchtbeginsel bovenstandig. Voorbeelden zijn Thymus vulgaris, Gewone tijm en soorten Lamium, Dovenetel.

Vlinderbloemenfamilie

De bloemen zijn meestal groot, vaak in trossen, tweezijdig symmetrisch. De 5 kelkbladen zijn vergroeid tot een buis met 5 punten. Kroonblaadjes 5, een brede bovenste, de “vlag”, 2 smalle zijbladen, de “vleugels” en twee onderste die (deels) vergroeid zijn, de “kiel”. 10 meeldraden waarvan er minstens 9 vergroeid zijn. Bovenstandig vruchtbeginsel. De zaden zitten in een peul, meestal in het patroon van een tuinerwt. Voorbeelden zijn soorten Trifolium, klaver, Lotus corniculatus, Gewone rolklaver en soorten Genista, heidebrem.

Leliefamilie

De Lelies zijn meerjarige kruiden met bollen. De bladeren zijn lineair van vorm. De bladnerven lopen evenwijdig aan de bladrand. De bloemen zijn groot en hebben 6 vrije bloemdekblaadjes, 6 meeldraden, 1 bovenstandig vruchtbeginsel met  1 stijl, soms 3. Lelies hebben bollen, soms wortelstokken. Voorbeelden zijn Allium roseum, Sierui, Aphyllanthes monspeliensis, Bieslelie en soorten Asphodelus, Affodil.

Orchideeënfamilie

Vaste kruidachtige planten met een vlezige wortels of een paar wortelstokken. Bladeren zijn enkelvoudig met parallelle nerven en een gladde rand, vaak (gedeeltelijk) stengelomvattend. Bloemen zijn bilateraal symmetrisch meestal in trossen of aren. Ze hebben 2 kransen van 3 bloemdekblaadjes. De bovenste krans van 3 blaadjes hebben meestal dezelfde kleur als de 2 bovenste blaadjes van de onderste krans. Het 3e laagste mediale bloemblad of “lip” is meestal veel groter, opvallend gevormd met veel variatie en soms gespoord. De bloemen zijn meestal “ondersteboven”. Aan de basis heeft elke bloem een klein bladachtig schutblad. De (1-3) meeldraden, stijl en stempels zijn vergroeid tot één kolom in het midden, de “stempelzuil”. Voorbeelden van orchideeën zijn Ophrys fusca, Bruine spiegelorchis, Orchis morio, Harlekijn en Orchis mascula, Mannetjesorchis.

Ranonkelfamilie

Meestal kruidachtige planten. De bladeren zijn meestal verspreid. De bloemen zijn vaak groot en regelmatig of tweezijdig symmetrisch. Kelkblaadjes 3-15, meestal 5. Kroonblaadjes 3 of meer. Meeldraden meestal vele. Meestal veel bovenstandige vruchtbeginsels. Voorbeelden zijn soorten Ranunculus, Boterbloem en Clematis vitalba, Bosrank.

Rozenfamilie

Rosaceae kunnen bomen, struiken of kruiden zijn. De bladeren zijn meestal verspreid en kunnen enkelvoudig of samengesteld zijn. Een blad heeft meestal steunblaadjes, smalle blaadjes aan de voet van de bladsteel. De bladeren en blaadjes zijn meestal ovaal van vorm en hebben een gezaagde rand. Een bloem heeft meestal (maar niet altijd) 5 afzonderlijke kroonblaadjes en kelkblaadjes, talrijke meeldraden, meestal in veelvouden van 5 en meerdere tot talrijke bovenstandige vruchtbeginsels die bij sommige soorten aan de basis zijn vergroeid. Stampers hebben elk 1 stijl. Soorten appel, pruim, roos, aardbei en kers zijn voorbeelden van Rosaceae.

Helmkruidfamilie

Meestal kruiden, soms struiken. Bladeren enkelvoudig, verspreid, tegenoverstaand of in kransen. Bloemen regelmatig of tweezijdig symmetrisch met 2 lippen. Kelkblaadjes vergroeid met 4-5 lobben. Kroon vergroeid tot een buis met 4-5 lobben. De 1, 2-locular, Vruchtbeginsel bovenstandig, 1,2-hokkig, stijl 1. Meeldraden 4 of 5. Voorbeelden van de Helmkruidfamilie zijn soorten Veronica, Ereprijs, soorten Antirrhinum, Leeuwenbek en Digitalis purpurea, Vingerhoedskruid

Schermbloemenfamilie

Meestal kruiden. Bladeren verspreid, meestal fijn gedeeld, tot dubbel geveerd, met schede aan de bladvoet. Sommige soorten hebben enkelvoudige bladeren. De meeste soorten hebben een bloeiwijze die gemakkelijk te herkennen is als een parapluvormig scherm. De individuele bloemen zijn klein en regelmatig, maar kunnen tweezijdig symmetrisch zijn aan de rand van het scherm: de bloemblaadjes die naar buitenwijzen zijn groter dan de bloemblaadjes die naar binnen wijzen. Kroonblaadjes 5. Kelkblaadjes 5, soms afwezig. Vruchtbeginsel onderstandig, tweehokkig, met, twee stijlen. De vorm van de vruchtjes kan belangrijk zijn voor de bepaling van de soort. Voorbeelden van de Schermbloemenfamilie zijn Anthriscus sylvestris, Fluitenkruid, Daucus carota, Peen en Scandix pecten-veneris, Naaldenkervel.